vrijdag 30 april 2010


Safe Bedsidetable with one wooden leg.

(kersenhout en staal.)

Ontwerper James McAdam heeft een bedtafel ontworpen die je uit elkaar kunt halen als je ’s nachts verdachte geluiden hoort.

donderdag 29 april 2010


Zappa stond erom bekend dat hij niet binnen een hokje te plaatsen valt. Hij vermengde rock, pop, jazz, bigband, elektronica en klassieke muziek met elkaar en heeft verschillende meesterwerken geschreven.
70 jaar geleden, op 21 december 1940, werd hij geboren: even legendarisch om zijn muziek als om zijn absurde zin voor humor.

woensdag 28 april 2010

R.B. Kitaj as old man

Kitaj, die in 1964 een bijzonder schilderij maakte met als titel “The old man from town”, lijkt hier op Hemingway, de schrijver van “The old man and the sea”.

Kitaj was één van de kunstenaars die een post-it-note voorzag van een tekening ter ere van de 20e verjaardag van de makers van post-it. Toen het werkje op internet ter veiling werd aangeboden bracht het 925 dollar op, de duurste post-it-note uit de geschiedenis.

dinsdag 27 april 2010


O.B. Debo: Robert Creely:

"Zelfportret

He wants to be
a brutal old man,
an aggressive old man,
as dull, as brutal
as the emptiness around him,

He doesn’t want compromise,
nor to be ever nice
to anyone. Just mean,
and final in his brutal,
his total, rejection of it all.

He tried the sweet,
the gentle, the “oh,
let’s hold hands together”
and it was awful,
dull, brutally inconsequential.

Now he’ll stand on
his own dwindling legs.
His arms, his skin,
shrink daily. And
he loves, but hates equally"

maandag 26 april 2010


R.B. Kitaj: Robert Duncan

Bekendste werk: een lang gedicht, "Poem Beginning with a Line by Pindar," dat fragmenten gebruikt van Pindarus, Francisco Goya, Walt Whitman, Ezra Pound, Charles Olson en de mythe van Persephone om er een uitgebreide visionaire en extatische fuga van te maken in de stijl van Pound's Pisan Cantos.

zondag 25 april 2010


Boek en winkel

Eerste rij: Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Kenneth Rexroth
Tweede rij: Jack Kerouac, Philip Whalen, Michael McClure
Derde rij: Robert Kaufman, Richard Brautigan, Neal Cassady
Vierde: William Carlos Williams, Robert Duncan, Gregory Corso, Kenneth Patchen, Gary Snyder
En helemaal rechts, the City Lights Bookstore.

zaterdag 24 april 2010


Boek en steun

Dagboek
Anne Frank, gebr. Goncourt, Jean Genet, Ernst Jünger
boekenwinkel
City Lights Bookstore, Shakespeare & Company, Phoenix Book Shop.
winkeldagboek -
Hinderickx & Winderickx
boekensteun.

vrijdag 23 april 2010Boek als kunst

Brian Dettmer is een Amerikaanse kunstenaar die oude boeken neemt als uitgangspunt voor kunstwerken ,hij snijdt er gedeelten uit om zo lagen afbeeldingen en tekst op een andere manier tot uiting te laten komen.

Eigenlijk druist zo’n handeling in tegen alles wat we hebben geleerd: het vernielen van boeken. Maar dit levert iets bijzonders op.

Het afgebeelde werk bestaat uit een aantal aan elkaar bevestigde boeken met delen er uitgesneden.

donderdag 22 april 2010


Kunst in boek

Het ex-libris of boekvignet komt al voor vanaf het eind van de 15e eeuw, toen door de uitvinding van de boekdrukkunst het boek een massaproduct begon te worden. Het was een manier voor de eigenaar om het boek, zijn bezit, aan zijn persoon te verbinden. De afbeeldingen zijn dikwijls heraldisch of allegorisch van aard. In de 19e eeuw begon de boekbezitter iets van zijn persoonlijkheid in de afbeelding tot uitdrukking te brengen. Voor ex-librissen werden en worden uiteenlopende grafische technieken gebruikt, van houtsnedes en kopergravures tot moderne offset- en computertechnieken. In heden en verleden hebben belangrijke kunstenaars zich met het genre beziggehouden.

woensdag 21 april 2010


De banderol wordt veel gebruikt in de heraldiek.
Het wapen van de Engelse familie Needham heeft hetzelfde motto als het KCT: “Nunc Aut Nunquam”. Op de banderol staat echter de familienaam.
Afgebeeld zijn o.a. herten met hun geweien.

dinsdag 20 april 2010


Commandotroepen

Ook hier de "Gotische W". De dolk die dwars over het embleem loopt is ontworpen naar een originele Engelse commandodolk en is het symbool van de verbondenheid van het Korps met Inter Allied Commando, waar de Nederlandse Commando's toe behoorden. De handgranaat die boven de dolk is gezet heeft een uiteenspattende vlam en duidt op de agressiviteit die elke commando moet bezitten. Als laatste in het oog springend kenmerk van het baretembleem is de in de banderol aangebrachte spreuk "Nunc aut Nunquam" oftewel "Nu of nooit". Zij geeft het doorzettingsvermogen, het onverzettelijke weer waar commando's over dienen te beschikken.

maandag 19 april 2010


Stoottroepen

Het regiments- en tevens baretembleem stelt een hertengewei voor met daarin een dolk en een banderol met het opschrift ‘Stoottroepen’.

zondag 18 april 2010


Limburgse jagers

Het baretembleem der Limburgse Jagers stelt een jachthoorn voor, gelegen op een opwaarts gericht zwaard. Door de hoorn en het zwaard is een gebladerde eikentak gevlochten. De jachthoorn is het traditionele embleem voor jagerregimenten (of ‘lichte infanterie’). Het zwaard is afkomstig uit het rijkswapen, waarin het in de klauw van de Nederlandse leeuw een symbool is van kracht en overwinning. Het eikenloof is ontleend aan het Limburgse volkslied en het is eveneens een teken van overwinning.

zaterdag 17 april 2010


Hendrik Petrus Berlage : jachtslot St. Hubertus

De plattegrond van het gebouw is in de geweivorm gemaakt. De toren, met het kruis in het metselwerk verwerkt, symboliseert het lichtende kruis in het gewei. Berlage was een architect die ook ontwierp in de stijl van de "Nieuwe Zakelijkheid". Men mocht daarbij de constructieve elementen in hun eigen schoonheid laten zien. Doordat Berlage vrijwel het gehele interieur ontwierp alsmede vele gebruiksvoorwerpen, ontstond een volledig op elkaar afgestemd geheel. Dit wordt versterkt door het terugkerende materiaalgebruik en herhaling van vormen.

vrijdag 16 april 2010


Het logo van Jägermeister is gebaseerd op de legende van Sint Hubertus, de beschermheilige van de jagers. Het logo toont de kop van een hert, met een verlicht kruis tussen de takken van het gewei. Op het etiket staat een gedicht van Otto von Riesenthal:

“Das ist des Jägers Ehrenschild,
daß er beschützt und hegt sein Wild,
weidmännisch jagt, wie sich's gehört,
den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.”

donderdag 15 april 2010


Intermezzo: Zwaard in de middag nabij Middag

“A New Dream” (David Sylvian)

“Het eiland van de vorige dag” – “het Schiereiland”
“L’Isola del giorno prima” - “ La Presqu’ile”
Umberto Eco – Julien Gracq

woensdag 14 april 2010


Op de hoes een hert, in de Keltische mythologie de gids tussen werelden. Tevens is het witte mannetjeshert het symbool voor de Keltische zonnegod Luga.

De muziek van Sylvian strijkt voortdurend tegen de haren, en daarenboven tekent hij in zijn teksten een verdoemde wereld. Kortom, een plezierige luisterervaring is dit niet, maar de muziek is zo anders dat een mens “Manafon” niet licht kan vergeten.

dinsdag 13 april 2010


Sakamoto (Andy Warhol).

Derrida wilde nooit gefotografeerd worden, echter een paar jaar voor z’n dood in 2004gaf hij toestemming een film over hem te maken. De film laat de filosoof zien in zijn dagelijks leven en tijdens een paar bijzondere acties zoal het bezoek aan Mandela’s gevangenis.

maandag 12 april 2010


Valerio Adami: Jacques Derrida

Een belangrijke stelling van Derrida is dat de betekenis van teksten niet zozeer berust op hun verwijzing naar de buitentalige werkelijkheid als wel op hun vervlechting met andere teksten (intertekstualiteit).

Volgens Derrida lag de relatie tussen het teken en de referent niet vast, maar wordt die bepaald door context, de politieke overtuiging en vooroordelen van zender én ontvanger

vrijdag 9 april 2010


Antonio Tapies

Tapies voegt altijd tekens toe, dat betekent iets.
Een teken is een woord, gebaar, voorwerp of andersoortige betekenisdrager die verwijst naar een betekenis.
De semiotiek, de wetenschap die tekens bestudeert, onderscheidt drie soorten tekens: index, icoon en symbool.

donderdag 8 april 2010


vroeg voorjaar. Foto: obdebo

De stap naar Jackson Pollock is vervolgens niet groot: Pollock verplaatste zich in de positie van degeen die door velen de Schepper wordt genoemd en kwakte berglandschappen op het doek.

De vent uit het gezelschap van da Vinci die versteld stond van de schoonheid van de vlek die z’n eigen kots vormde zal hierin niet de hand van de Schepper hebben gezien.

woensdag 7 april 2010


Van Doesburg:”Kaartspelers”

Het schilderij van La Tour was geplaatst op de omslag van de “Maximes” van La Rochefoucauld. Het schilderij heeft bij nadere beschouwing een betekenis die nauw aansluit bij de inhoud van het boek.

Het schilderij van van Doesburg is nagenoeg betekenisloos en er kan alleen over de vorm worden gesproken: “De figuren zijn tot geometrische vormen geabstraheerd. De kleuren zijn paars, rood, oranje, geel, groen, zwart en wit. Het gebruik van tempera en de gladde verfopbreng versterken de vlakheid. Ruimtewerking ontstaat door overlappingen.”

dinsdag 6 april 2010


Caravaggio: Kaart(vals)spelers” voorbeeld voor La Tour

In 2000 verscheen een bijzonder boek over Caravaggio van Peter Robb, getiteld “M”. Caravaggio’s ware naam was Michelangelo Merisi.

We kunnen kunst niet over laten aan de professionele historici, is zijn stelling. In ’t algemeen zijn zij de gevangenen van hun opleiding en niet in staat om je enige indruk te geven over waar het bij kunst om gaat.

maandag 5 april 2010


Georges de La Tour: « De valsspeler «

Afbeelding op voorkant van de Nederlandse vertaling (1978) van La Rochefoucaulds maximen .

Men zou La Rochefoucauld de filosoof van de eerlijkheid kunnen noemen- en dan in de ruimste zin van het woord. Zijn maximen tonen bijna stuk voor stuk aan dat wat in het dageijks leven deugdzaamheid wordt genoemd meestal alleen als deugd vermomd eigenbelang is, ze zijn een requisitoir tegen de schijnheiligheid.

Wat mij aan Jünger het meest interesseert zijn z’n dagboeken omdat een opvallend aspect daarvan zijn neiging is om een generaliserende gedachte af te leiden uit een concrete gebeurtenis. Dat vloeit voort uit zijn overtuiging dat de fenomenen terug te voeren zijn tot een verborgen ordening en leidt tot vele aforistische uitspraken. Zijn grote voorbeelden zijn Lichtenberg, Chamfort en… La Rochefoucauld.

zondag 4 april 2010


Gracian: ” Handorakel en de kunst van de voorzichtigheid”, aforismen (vert. Theo Kars)

"Aanpassingsvermogen is een grote deugd. Je bent afhankelijk van de gunstige mening van anderen, trap daarom niet op zere tenen. Zoek aansluiting bij de succesvollen in het leven. Verwerf de algemene sympathie. Mijd lasten. Ontloop onaangenaamheden. Onttrek je aan sociale verplichtingen. Weet je ergens weinig vanaf, volg dan de geijkte paden."