dinsdag 20 april 2010


Commandotroepen

Ook hier de "Gotische W". De dolk die dwars over het embleem loopt is ontworpen naar een originele Engelse commandodolk en is het symbool van de verbondenheid van het Korps met Inter Allied Commando, waar de Nederlandse Commando's toe behoorden. De handgranaat die boven de dolk is gezet heeft een uiteenspattende vlam en duidt op de agressiviteit die elke commando moet bezitten. Als laatste in het oog springend kenmerk van het baretembleem is de in de banderol aangebrachte spreuk "Nunc aut Nunquam" oftewel "Nu of nooit". Zij geeft het doorzettingsvermogen, het onverzettelijke weer waar commando's over dienen te beschikken.

3 opmerkingen:

debo zei

Ten opzichte van andere landen heeft de Nederlandse Landmacht vrij grote militaire baretemblemen. Ze zijn meestal van koper gemaakt en hebben daardoor een goudkleurig uiterlijk.
Het KCT embleem behoort zeker niet tot het beste ontwerp: de vlam van de handgranaat ziet er uit als een dovend lucifersvlammetje en de dolk heeft iets van een satĂ©prikkertje. De “Stoters” hebben hun dolk rechtop, die van de commando’s ligt bijna.
Alle emblemen zouden opnieuw ontworpen moeten worden, de huidige zijn over het algemeen zeer oubollig en horen inderdaad in de jaren ’50 thuis.
En... laten ze nou niet vinden dat er straks een nieuwe W aan het roer komt en de emblemen plotseling weer actueel zijn geworden!

de Joker zei

...De marechaussee en de politie hebben in hun logo ook een granaat, alle drie lijken ze op een bolvormige vaas met bloemen: oubollig inderdaad!
En... de punt van de dolk ligt niet op gelijke hoogte met het bovenste deel van de banderol:er is geen evenwicht in het KCT embleem, het helt naar links over.

debo zei

Een banderol (spreukband) wordt gebruikt om een lange vlag of rol met een opschrift aan te duiden.
In de kunst van de Renaissance werd de banderol door engelen gedragen.