woensdag 1 september 2010


José Ortega y Gasset: “De opstand der horden”

Overal zwermen de mensen rond. Ortega struikelt over zijn medeburgers:
'De wachtkamers der beroemde geneesheeren vol zieken. De theaters, als de voorstelling niet op een ongelegen uur is, vol toeschouwers. De badplaatsen, vol badgasten. Hetgeen vroeger nooit een moeilijkheid was, is dit thans bijna onophoudelijk: een plaats te vinden'.


'Zij (de massa) sollen met de tragedie omdat zij niet geloven dat in de beschaafde wereld de werkelijke tragedie nog kan voorkomen.'

Ortega's studie is voor alles het testament van een onzekere culturele elite, die alle hiërarchie ziet vervagen. Zijn houding tegenover de 'massa-mens' is een hooghartige.

Geen opmerkingen: