donderdag 2 september 2010


Howard Kettler: Courier

“A letter can be just an ordinary messenger or it can be the courier which radiates dignity, prestige, and stability.”

Courier is een lettertype waarvan de tekens door een typemachine geproduceerd lijken te zijn. Het ontwerp van de oorspronkelijke Courier New stamt uit de jaren '50. Het lettertype werd door IBM ontwikkeld voor gebruik in zijn typemachines. Het werd een standaard voor alle typen typemachines, omdat IBM het patent op het lettertype niet kon regelen.
Tegenwoordig wordt Courier vooral gebruikt in de IT-wereld om tekst uit te typen waarin het belangrijk is dat elk teken dezelfde breedte heeft. Dit is onder meer het geval bij programmeercode.

Geen opmerkingen: