dinsdag 31 augustus 2010


Pierre Drieu La Rochelle,hier, net als Jünger zo vaak , met Siamees gefotografeerd.

Siebelink over Drieu La Rochelle: “Een man overdekt met vrouwen.”

“Zijn minachtende charme en zijn wrede ironie zijn fameus. En elk jaar verschijnt wel een roman of essay, geschreven in een elegante, gekunstelde stijl. Ze trekken de aandacht van Borges en Ortega y Gasset.”

Voor hemzelf pleitte Drieu steeds voor een zekere en noodzakelijke afstandelijkheid die zijn vrijheid tot observatie en de mogelijkheid tot vrijelijk nadenken verzekerde.

Geen opmerkingen: