dinsdag 8 juni 2010


Plato is een van de weinige filosofen uit de oudheid van wie we weten dat al het werk is overgeleverd. Des te merkwaardiger kan het daarom overkomen dat er gespeculeerd is en wordt over het bestaan van een ongeschreven leer van Plato. Dit is ingegeven door twee uitlatingen van Plato zelf, en door enkele berichten van Aristoteles, die in zijn Fysica (IV, 209 b 14-15) ook expliciet verwijst naar Plato's agrapha dogmata (ongeschreven leer), en waaraan deze theorie haar naam ontleent.

1 opmerking:

Zeno zei

Geerten Meijsing nam dit gegeven als uitgangspunt bij "De ongeschreven leer": Een cijferroman in 499 bladzijden, 144.000 woorden en 499 voetnoten. Een enorme paradox, dat is het uitgangspunt van de 'philosophical fiction' die Geerten Meijsing in dit boek bedrijft. Volgens een hardnekkig gerucht heeft Plato zijn ultieme gedachten niet aan papier toevertrouwd; zijn 'eerste en laatste beginselen' zou hij alleen mondeling aan een esoterische kring van ingewijden hebben onthuld.