woensdag 24 februari 2010


"De moderne mens heeft de pretentie wakker te denken. Maar dat wakkere denken heeft ons doen belanden in de gangen van een kronkelende nachtmerrie, waarin de spiegels van de rede de folterkamers verveelvoudigen. Als we er uit komen zullen we wellicht ontdekken dat we met open ogen gedroomd hebben en dat de dromen van de rede afgrijselijk zijn. Misschien zullen we dan weer beginnen te dromen, ditmaal met gesloten ogen."

Octavio Paz,” Het Labyrint der Eenzaamheid”, 1950

3 opmerkingen:

Zeno zei

In “De dubbele vlam”, een essay over de erotiek houdt de surrealist Paz een hartstochtelijk pleidooi voor een herwaardering van de liefde.
Steunend op de wereldliteratuur betoogt hij dat exclusieve liefde tussen twee mensen van alle tijden en culturen is, steunend op de filosofie en de cultuurgeschiedenis dat alleen de liefde kan voorkomen dat de mens als unieke persoon verloren gaat. De totalitarismen van de twintigste eeuw hebben de mens willen reduceren tot een vervangbaar volgnummer. Nu, aldus Paz, reduceert hij zichzelf op grond van een quasi-wetenschappelijk materialisme tot een wezen zonder ziel.

de Joker zei

Thema uit “Tom Poes en de pasmunt”:
“Bad money drives out good money exchanged for the same price. “
( Slecht geld verdringt goed geld tegen dezelfde wisselkoers.) Wet van Gresham: ( Voor het eerst bij Aristophanes in het blijspel "Kikkers")
Deze wet is nooit onderzocht maar wordt algemeen aanvaard.

Octavio Paz zei

“This poem is to you women,
That like a Shahrazade wake up
Everyday with a new story to tell,
A story that sings for change
That hopes for battles:
Battles for the love of the united flesh
Battles for passions aroused by a new day
Battle for the neglected rights
Or just battles to survive one more night.”