zondag 3 januari 2010


"Het is duidelijk dat dit zwakke en bangige wezen, al zijn er nog zoveel van, zich niet handhaven kan, dat het volgens zijn eigenschappen geen andere rol in de wereld kan spelen dan die van de kudde lammeren tussen de stropende wolven."

Herman Hesse: De Steppewolf

Geen opmerkingen: