zaterdag 2 januari 2010


“A Shepeheards boye (no better doe him call)
when Winters wastful spight was almost spent,
All in a sunneshine day, as did befall,
Led forth his flock, that had been long ypent.
So faynt they woxe, and feeble in the folde,
That now vnnethes their feete could them vphold. “

“The Shepheardes Calender” was het eerste grote werk van de Engelse dichter Edmund Spenser. Het door de Londense drukker Hugh Singleton in 1579 anoniem gepubliceerde pastorale werk werd geschreven in navolging van de ecloges van Theocritus, Vergilius (Bucolica) en modernere schrijvers als de Italiaanse dichter Baptista Mantuanus en de Franse schrijver Clément Marot.
Het werk beschrijft op allegorische wijze de 12 maanden en het eeuwige verloop van de seizoenen en geeft tegelijkertijd commentaar op politieke ontwikkelingen in het Engeland van Elizabeth I. Elke maand wordt voorafgegaan door een houtsnede en een inleiding, en is verder voorzien van commentaar .

Geen opmerkingen: