maandag 4 januari 2010


Een logo is een beeld met een functie: het moet in zo’n kort mogelijke tijd herkenbaar zijn. Tegelijkertijd moet het een impliciete boodschap uitstralen. Daartoe heeft de ontwerper ervan de beschikking over vorm, kleur en tekst. Een ronde vorm heeft uiteraard een andere betekenis dan een hoekige en een koele kleur een andere dan een warme.
Er zijn open en gesloten vormen, scherpe en zachte. Er zijn kille, harde, vrolijke en warme kleuren. Met deze middelen is het mogelijk iets te zeggen zonder dat je het uitspreekt, zonder dat het zelfs ter discussie kan staan.
Een logo kan dus zeer pregnant zijn.

1 opmerking:

debo zei

- Je moet een logo goed kunnen omschrijven
- Het logo moet zowel in kleur als in zwart-wit effectief zijn
- Het logo moet goed te onthouden zijn (herkenbaar én origineel)
- Het logo moet schaalbaar zijn