zondag 6 december 2009

reus


Jonatahn Swift: “Gullivers Travels”

Boeken hebben door de eeuwen heen een grote bedreiging gevormd voor staatshoofden en kerken. Pausen, dictators, puriteinen hebben allemaal om verschillende redenen een banvloek uitgesproken over het geschreven woord.

1 opmerking:

debo zei

Andere reuzen, die moesten worden gekneveld:

Dante : La Divina Commedia

D. H Lawrence : Lady Chatterly’s Lover

Vladimir Nabokov: Lolita

William Burroughs: Naked Lunch