vrijdag 8 oktober 2010


Jan Steen: “de Schoolmeester”

Gerard Boedijn: Vijf epigrammen - naar den schoolmeester, voor harmonie- of fanfareorkest, opus 126

Het werk bestaat uit vijf korte delen. Telkens geeft hij enkele regels uit het gedicht van "De Schoolmeester" als ondertitel.
Deel 5: Het Paard - Galop brillante - Tempo giusto

“Zoo lang als een paard zoo mooi galoppeert, wordt hij nu en dan op een harddraverij getracteerd.”

Wáár kan een sportief paard van standing grotere triomfen vieren dan op een harddraverij?
Vandaar: tempo, dynamiek, ritmiek, bellen, zweep en verder nog al het briljante wat des galops is.

1 opmerking:

OW man zei

Waar blijven de tijden:"zoo beheerscht worden, als vroeger de kinderen door den 'schoolmeester' met de roede en de plak".
Een plak was een stok met aan het uiteinde een schijf. Hier gaf de schoolmeester kinderen voor straf een mep mee op hun hand. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) citeert de cultuurhistoricus G.D.J. Schotel, die in Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw (1868) beschrijft wat voor soorten plakken er allemaal waren: "Men had ronde en ovale plakken, dik en dun van blad, met een gladde oppervlakte, en met ruiten ingesneden, om den indruk op de hand te versterken." Je had zelfs plakken "met gevlochten koperdraad, en met scherpe ijzeren puntjes voorzien, of met spelden en naalden erin, die vel en vleesch van de handen scheurden".