zondag 5 september 2010


Peter Schipperheyn : Zarathustra

Rameau: Zarathustra

Jean-Philippe Rameau schreef in 1749 de “Zoroastre”.
Zarathustra heeft ook een aandeel in de Zauberflöte von Mozart .
En…Richard Strauss, bewonderaar van Wagner,toonde zich in veel van zijn werken een volgeling van diens radicaal-romantische aanpak. Voorbeelden hiervan zijn: "Aus Italien" , "Don Juan" en "Also sprach Zarathustra" . Na de eeuwwisseling werd hij met het decadente muziekdrama Salomé pas werkelijk beroemd als operacomponist.
Nietzsche, bevriend met Salomé (Lou):
"Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber auch immer etwas Vernunft im Wahnsinn." (Also sprach Zarathustra)

Geen opmerkingen: