zaterdag 3 april 2010


Kars vertaalde ook werk van Henry de Montherlant.

De Montherlant schreef veel 'Carnets', korte, soms bijna aforistisch aandoende aantekeningen, die, ook al werden ze dagelijks genoteerd, meestal weinig met de directe actualiteit te maken hebben. Centraal staat Montherlants strijd tegen de middelmatigheid, zijn moraal van de kwaliteit, zijn nonconformisme en zijn absolute idealisme.
Hij pleegde in 1972 zelfmoord omdat hij de belemmeringen voor zijn gezondheid te groot geworden vond, hij was een pure individualist, die nooit bij een groep of school kon worden ondergebracht, ook al omdat hij een zeer persoonlijke, strenge en intens gevoelige stijl hanteerde die niet valt na te volgen.

2 opmerkingen:

Henry de Montherlant zei

'Het leven heeft maar één zin: gelukkig te zijn', 'Als leven niet synoniem is met geluk, kan men net zo goed niet leven.'

Henry zei

ook...

'Als je problemen hebt in een restaurant of in een bioscoop, richt je dan tot de leukste serveerster of ouvreuse: de kwestie zal worden opgelost omdat zij gelukkig is.'