zaterdag 20 maart 2010


Het werk van Lindner was lang geleden één van de voorbeelden voor het maken van een schilderij. Ook Kitaj’s “Bill at sunset” én de muziek van John Bull: “The Kings Hunt”speelden bij het tot standkomen van dit schilderij een rol.

4 opmerkingen:

debo zei

“The King’s Hunt” is in wezen niets anders dan een serie muzikale variaties op een “basso ostinato”, een harmonisch patroon dat gedurende het gehele muziekstuk terugkeert.

Roodhaar zei

Het priemende oogje achter de aardbeien dropveter.

debo zei

Uw blik is als van een havik of wellicht is het een Arendsoog?
De bekendste monocledrager aller tijden en tevens de eerste persoon van wie we weten dat hij een monocle droeg, is niet een koning maar een keizer geweest: Nero die een monocle droeg als hij naar de gladiatorengevechten ging kijken.

debo zei

In 1601 reist Bull naar het vasteland, boze tongen beweren als geheim agent voor Queen Elisabeth, officieel om gezondheidsredenen.
In 1607 moet hij ontslag nemen als professor om te kunnen trouwen (professoren hoorden niet gehuwd te zijn!), en in 1613 zien we hem hals over kop naar de Nederlanden verhuizen.
John Bull stierf als Jan Boel in Antwerpen op 12 of 13 maart 1628. Hij was de laatste in de beroemde rij van virginalisten, en een halve eeuw lang heeft Engeland op een opvolger moeten wachten, maar die was dan ook meteen een schot in de roos: Henry Purcell!