vrijdag 8 januari 2010


In de filosofie van Michel Onfray neemt de psychoanalyse een belangrijke plaats in. Hij beschouwt elke religieuze levensbeschouwing als onhoudbaar en profileert zich als atheïst. Hij benadert het atheïsme, net als het hedonisme, positief en plaatst deze in een anarchistische wereldbeschouwing. Volgens Onfray is het de plicht van de mens te genieten. Elk ethisch handelen moet gebaseerd zijn op genot. In dit verband spreekt Onfray over een "esthetische ethiek". In zijn moraal is alles gericht op genot en wordt het menselijk lijden afgewezen. Werkelijke naastenliefde bestaat volgens Onfray niet; naastenliefde is volgens Michel Onfray feitelijk een middel om het eigen genot centraal te stellen - hij spreekt daarom over "consideratie" in plaats van naastenliefde.

1 opmerking:

Zeno zei

Michel Onfray bouwt zijn filosofie vooral op Friedrich Nietzsche, de 19e eeuwse materialistsiche filosofen en de Grieken zoals Epicurus.
Volgens Epicurus is onze dood niets anders dan een uiteengaan van de atomen waaruit ons lichaam en onze ziel bestaan; alles houdt op, en er is geen leven na de dood waar we bang voor hoeven te zijn. Zodoende worden onze grootste bronnen van vrees weggenomen.