zaterdag 9 januari 2010


Epicurus:

detail van "School van Athene" door Rafael

Waar het om gaat in de filosofie is het persoonlijk geluk, volgens Epicurus het hoogste goed in het menselijk leven. Centraal hierbij staat het vermijden van pijn en verdriet. Als de filosofie ons niet van onze angsten zou bevrijden, met name van onze angst voor de goden en voor de dood, dan zou er geen reden zijn om haar serieus te nemen. Dit betekent, dat de rest van Epicurus' filosofie in dienst staat van deze ethiek. Een logica of politieke filosofie heeft hij niet ontwikkeld.

3 opmerkingen:

Zeno zei

De grootste vijand van het Epicuristisch levensideaal is de godsdienst, omdat de vrees voor de goden en voor de dood, waaruit volgens Epicurus de religie ontstaan is, de gemoedsrust enkel kan verstoren. De fysica van Epicurus heeft dan ook uitsluitend tot doel, de grondslag van die vrees weg te nemen en daarmee de religie overbodig te maken.

debo zei

Epicurus' motto Leef in het verborgene duidt erop dat hij afraadt om publieke functies te bekleden, of anderszins teveel in de schijnwerpers te treden.

Zeno zei

“De school van Athene” stelt Filosofie en haar rationele zoektocht naar de Waarheid voor. Voor Scuola di Atene liet Rafaël het oude systeem van allegorische personificaties van abstracte ideeën los ten gunste van scènes waarin historische figuren de onderwerpen voorstellen. Hij arrangeerde een ideale samenkomst van denkers die filosofische debatten voeren, onderwijzen, praten, nadenken, met verdiepte expressies van mentale concentratie. De gelaatstrekken van de figuren op de voorgrond duiden op portretten.