woensdag 13 januari 2010


Dante Gabriel Rossetti: Schets van Algernon Charles Swinburne

Swinburne, die behoorde tot de kring der prerafaelieten, was een rebel. Hij beledigde de preutse cultuur in zijn omgeving en choqueerde ze. Hij schrijft: ‘…Hij die het allerhoogste kwaad is, God…’ De godsdienst neemt een zon weg en geeft ons alleen maar een ster terug. God was de grote onderdrukker van de menselijke ziel, die in de mensheid een overweldigend verlangen had geschapen maar niets bood waarmee dit verlangen bevredigd zou kunnen worden, behalve dingen die als immoreel werden bestempeld. De dood van God is voorwaarde voor de vergoddelijking van de mens.

2 opmerkingen:

debo zei

Niet Londen, maar Oxford werd de bakermat van het Engelse decadentisme in de tweede helft van de negentiende eeuw, met naast Swinburne schrijvers en kunstcritici als Ruskin, Matthew Arnold, en Walter Pater.

debo zei

De antecedenten van deze stroming zijn de Franse voorbeelden met auteurs als Gautier, Baudelaire en Huysmans.
Belangrijk is ook de steenrijke schrijver William Beckford (1760-1844) en zijn gothic novel "Vathek" met zijn ongewone fascinatie voor het verderfelijke in de mens