dinsdag 17 november 2009

Soft


William Burroughs: Maya kalender

“Mens is een zachte machine,
een buigbaar zuiltje met gaatjes,
propvol tengere draadjes
en slangetjes die dienen
voor niets dan tederheid
en om warmer te zijn dan lucht.
Och, hij heeft ademzucht
en hart-arbeid.”


Leo Vroman

3 opmerkingen:

debo zei

Leo Vroman noemt de mens een zachte machine. Want we zijn vloeibaar, omdat we nooit een vast beeld van onszelf kunnen maken of volhouden en de omgeving haar vormen in ons drukt om er een koekje naar de heersende smaak van te maken.

debo zei

De voornaamste plot (er zijn er meer)van “The Soft Machine” verschijnt in lineair proza in hoofdstuk VII, “The Mayan Caper”. Dit hoofdstuk, dat eventueel als kort verhaal op zich kan worden gelezen, gaat over een geheim agent die in staat is om lichamen te veranderen of z’n eigen lichaam te veranderen door U.T. (undifferentiated tissue ) te gebruiken. Deze agent maakt een tijdmachine en neemt een groep Maya priesters in dienst,die de maya kalender gebruiken om de hersenen van slaven te controleren die maïs planten.
De kalenderbladen zijn opgenomen in boeken en op magnetische banden die worden uitgezonden als geluiden om de slaven te controleren. Het lukt de agent om de groep slaven te infiltreren en de magnetische banden te verwisselen met banden met een totaal afwijkende boodschap: “verbrand de boeken, dood de priesters”die vervolgens de teloorgang van het regime veroorzaakt.
De gebruikte technieken bij het veranderen van lichamen zijn chemisch, biologisch en seksueel-magisch bepaald, veel gaat er ook mis.

debo zei

In een interview over “The Softmachine” in 1965 (!) beweerde de oude charlatan het volgende:
“Tijdschriften als Time/Life, enz. zijn niets anders dan controle mechanismen. Ze hebben de grootste databanken van teksten en beelden van de wereld.
Ik ben geïnteresseerd in de Maya kalender, die een controle kalender was. Die kalender bepaalde hoe iedereen zich op een bepaald moment moest voelen, met gelukkige dagen, ongelukkige dagen, etc. Ik heb het idee dat het met die tijdschriften op hetzelfde neerkomt. Het is niets anders dan een controle systeem. Het heeft niets te maken met berichtgeving,het is een soort van politie organisatie.”

Burroughs gebruikte in dit boek de “cut-up method” en het is evident dat film model heeft gestaan voor met name de eerste boeken(Nova trilogy).