zondag 15 november 2009

cirkel


Palladio: Villa Rotonda

In zijn Italiaanse reizen geeft Goethe een uitvoerig en bewonderend verslag van zijn bezichtiging van de villa.
De villa speelt een belangrijke rol in de verfilming van Mozarts opera “Don Giovanni” door Joseph Losey.

3 opmerkingen:

debo zei

“Brideshead revisited” speelt zich af in en om Castle Howard. In de tuin ervan bevindt zich :”The Temple Of The Four Winds".
Dit gebouw, een kubus, koepel en portieken, is sterk beĆÆnvloed door Palladio’s beroemde Villa Rotonda in Vicenza. De tempel van Castle Howard werd gebruikt als rustplaats en plek om te lezen. Beneden is een kelder waar bedienden voedsel bereidden voor het gezelschap boven.

Zeno zei

De antieke bouwkunst belichaamde voor Palladio rede en universele orde. Dit zijn elementen die hij van groot belang achtte voor zijn eigen architectuur. Een universele orde was volgens Palladio te vinden in bepaalde getallenverhoudingen. Dergelijke verhoudingen ontleende hij bijvoorbeeld aan de wetten van de muzikale harmonieleer. Opvattingen over vormen zijn daarvan niet los te koppelen. Palladio had een voorkeur voor eenvoudige geometrische vormen. De cirkel was in zijn visie het meest volmaakt, omdat alle punten even ver verwijderd zijn van het middelpunt (en elke doorsnede door het midden levert een symmetrische compositie op). Volgens Palladio kan de cirkel daardoor uitdrukking geven aan de eenheid, het oneindige wezen, de gelijkvormigheid en de gerechtigheid van God. Zijn architectuurtheoretische opvattingen liggen in het verlengde van Vitruvius en Alberti.

debo zei

Palladio wordt tot de maniƫristische architecten gerekend. Hij ontdekt de 'kolossale orde': Over de verdiepingen doorlopende zuilen of pilasters die de gevel meer tot een eenheid maakt.