woensdag 27 mei 2009

Arcadia


Over een brede waterdrempel stort het water van de Haagse Beek, die vanuit de duinen door heel Den Haag naar het centrum stroomt, de Hofvijver in. Boven de uitmonding is een evenzo brede leistenen plaquette aangebracht met de uitgebeitelde Latijnse tekst: “Et in Arcadia Ego”, waarvan de vertaling luidt: Ook ik was in het paradijs. Deze zinsnede is een sleutelbegrip in het oeuvre van de Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay en kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd.
De tekst doelt niet alleen op heimwee naar het geluk dat bij de uitdrijving uit het paradijs verloren is gegaan, maar wijst ook op de tegenpool van het leven die overal aanwezig is: zelfs in Arcadië ben ik (de Dood) aanwezig.

3 opmerkingen:

debo zei

De kunst van Hamilton Finlay is ongewoon vanwege de enorme diversiteit in uitingsmogelijkheden: Poëzie, filosofie,geschiedenis, tuin- en landschapontwerp, beeldhouwkunst en schilderkunst.

Zeno zei

Finlay een groot liefhebber van de klassieke filosofie was overtuigd van de kracht van taal en kunst om onze perceptie van de wereld aan te scherpen en ons aan te zetten tot actie.

debo zei

Het werk van Finlay keert zich als het ware tegen elke mode en de neiging tot originaliteit die de avant-garde zo predikt. Het kenmerkt zich door een cultuurkritiek die gebaseerd is op de esthetische principes van de klassieken. Zijn werk lijkt op het eerste gezicht te maken te hebben met alles wat gaat over schoonheid , harmonie, eerlijkheid, eerbied en verheerlijking. Wel is het zo dat bij hem de geschiedenis een deel is van het heden en niet een substituut ervoor.