maandag 29 december 2008

vuurwerkIs het een vuurpijl die door de schildpad in toom wordt gehouden of wordt de schildpad tot grotere prestaties gedwongen door de vuurpijl?

'De moderne extase is een buiten zichzelf zijn in de veelheid, de massa, de snelheid, het vluchtige, de onophoudelijke stroom van tekens, prikkels, "kicks". (...) De druk die van het moderne leven uitgaat, de "stress", de haast, de jachtigheid en de rusteloosheid worden in de structuur van de lustbeleving opgenomen. De bedwelmende stimuli van het hectische vormen een antwoord op de grondtoon van het moderne levensgevoel: de betekenisloosheid, de leegte, de verveling.'

Lieven de Cauter

5 opmerkingen:

zeno zei

"Is er iets wat flaneurs wel doen en gewone mensen op weg naar hun werk meestal niet? Misschien onderscheiden ze zich vooral door het feit dat hun bij het flaneren geen praktisch doel voor ogen staat. Ze lopen niet om iets te gaan halen of omdat ze ergens moeten zijn. Ze winkelen niet eens (met winkelen komen de meesten van ons nog het dichtst in de buurt van Baudelaires ideaal).
Flaneurs verzetten zich bewust tegen de kapitalistische samenleving en haar twee onontkoombare geboden: haast hebben en dingen kopen (bij wijze van protest tegen dat eerste gebod was het onder flaneurs in Parijs een tijdje de trend om door de stad te kuieren met een aangelijnde schildpad)."

Alain de Botton

debo zei

En wat te denken van die andere poete maudit: GĂ©rard de Nerval, die met een kreeft aan een blauwzijden lintje door de tuinen van het Palais Royal pleegde te wandelen.

Barbey zei

Excentriek?
Excentriciteit is een individuele opstand tegen de gevestigde orde, soms tegen de natuur: hier is men de waanzin nabij. Het dandyisme daarentegen spot met de regels, maar neemt ze toch in acht.
Het lijdt eronder en neemt er wraak op, terwijl het zich eraan onderwerpt, het beroept zich op de regels maar onttrekt zich er tegelijkertijd aan; beurtelings heerst het en wordt het overheerst: een verraderlijk en veranderlijk karakter!

Roodhaar zei

Hier ben ik weer!!!

debo zei

Is HIJ weer !