zondag 28 december 2008

oudjaarNiet doen!

3 opmerkingen:

debo zei

"Moet je je dan nergens iets van aantrekken? Gewoon maar doen waar je zin in hebt? Ja, waarom niet, waarom niet authentiek zijn, jezelf zijn, genieten, in plaats van in angst leven dat je bepaalde normen overtreedt of verwachtingen niet waarmaakt".

debo zei

"‘Toen ik bij de mensen kwam, trof ik hen, zittende op een oude eigenwaan, aan: allen verkeerden in een waan al lang te weten wat goed is en wat kwaad is voor de mens. Al het gepraat over deugd vonden ze maar een oude, vermoeide bezigheid; en wie goed wil slapen, sprak voor het slapen gaan nog van ‘goed’ en van ‘kwaad’. Die rustige slaap verstoorde ik toen ik hen leerde dat niemand nog wist wat goed en kwaad was, behalve dan misschien de scheppende mens!"

Friedrich Nietzsche

debo zei

'Volgens Sartre is er geen kern of essentie die je in jezelf draagt en waaraan je moet beantwoorden. Een mens heeft altijd een keuze. Dat is wat Sartre 'existeren' noemt. Een ding is daarentegen wel aan zijn essentie gebonden. Bloemkool heeft geen enkele andere keuze dan bloemkool te zijn.'
Het grootste gevaar dat ons als mens bedreigt, is dat wij onszelf als ding gaan ervaren en vergeten dat we de vrijheid hebben om anders te zijn. Als je even niet oplet, denk je dat je samenvalt met een baan, met een vastgeroeste denkwijze of met het leventje zoals je dat toevallig leidt. Voor je het weet, heb je je eigen leven dan gereduceerd tot een essentie. 'Het ergste is als je daarin berust met de opmerking "Ik ben nu eenmaal zo-en-zo en ik kan niet anders zijn dan wat ik ben." Wat je dan eigenlijk zegt is: "Ik ben alsof ik een bloemkool was." Wie zulke smoesjes gebruikt, is volgens Sartre te kwader trouw. Hij verzaakt de opdracht die hij als mens heeft: vrij te zijn. Dan doet hij alsof hij een ding is, om zo onder de verantwoordelijkheid die zijn keuzen met zich meebrengen uit te komen.'