donderdag 11 februari 2010


Ets: Ex Libris

Van Gabriele d’Annunzio

"Brek-ek-ek-ex, ko-ax, ko-ax" wordt gezongen door een koor van kikkers wanneer de god Dionysus, gebelgd omdat er op zijn toneelfestival geen goede tragedies meer geschreven worden ("alleen nog van dat avant-gardistisch gedoe"), afdaalt naar de Onderwereld om weer een groot dichter mee te nemen naar de wereld der levenden. (Aristophanes)

“Om niet om te slapen” ( motto op het Palazzo Bartolini Salimbeni, Florence.)

6 opmerkingen:

debo zei

Naast hoogdruk bestaat er diepdruk .
Het is een techniek die zich kenmerkt door het gebruik van een drukplaat waarin kleine verdiepte uitsparingen de inkt vasthouden en onder druk aan het papier afgeven.
Voorbeelden zijn de etstechniek en de droge naald

willem zei

.... ed, em es-em es-en zo-ha ha !

debo zei

Dit Ex-Libris is een voorbeeld van een compositie waarbij doelbewust de randen van het geheel worden geaccentueerd (evenwijdigheid) en dat heeft als gevolg dat we ons ervan bewust worden dat het hier gaat om een afbeelding.
Dat idee wordt nog versterkt doordat het niet echt ruimtelijk is (wat vaak voorkomt in de Jugendstil).
Magritte doet iets dergelijks maar dan meer expliciet met zijn “Pipe”.

debo zei

Bij het toenemen van de belangrijkheid van het beeld als communicatiemiddel zijn het in eerste instantie de beeldende kunstenaars zelf geweest die ons hebben willen wijzen op het feit dat een beeld iets anders is dan de werkelijkheid.

ed zei

Arme Willem! Ben bang dat zelfs Yomanda niets meer kan uitrichten. Zal ik de mannen in de witte jassen maar sturen?

willem zei

Big ed denkt dat willem doofstom is en er een koekoek overvliegt, mooi niet!