zaterdag 16 januari 2010


Bernhard Jäger: »Besuch aus Babel«

Voor Jorge Luis Borges was schrijven en spreken over andere boeken een wezenlijk onderdeel van zijn bestaan als schrijver en bibliofiel. Zijn voorkeuren waren verrassend en eclectisch. Hij sprak even begeesterend over het Gilgamesj-epos als over de geschiedenis van de zeeroverij. De legendarische Italiaanse uitgever Franco Maria Ricci kon Borges in 1972 strikken om dertig mijlpalen van de fantastische literatuur – genre dat hem na aan het hart lag – uit te kiezen en van een voorwoord te voorzien. De reeks werd De bibliotheek van Babel genoemd, naar het gelijknamige verhaal van Borges, waarin hij een oneindige bibliotheek verbeeldt. Er verschenen 29 door hemzelf gekozen en ingeleide boeken(waaronder Vathek van William Beckford) ,in het Italiaans. Het dertigste was een bundel verhalen van Borges zelf.

1 opmerking:

debo zei

Op zijn vijftigste wordt Borges stilaan blind, oog voor oog.