dinsdag 27 oktober 2009

poort


La Danaïde was bedoeld als een paneel in het beroemde “poort der Hel” van Auguste Rodin maar is er uiteindelijk niet in opgenomen.

Danaïden noemt men de 50 dochters van koning Danaos van Libië.
Danaos nam met zijn 50 dochters de vlucht naar Argos, toen zijn tweelingbroer Aigyptos de meisjes wilde dwingen tot een huwelijk met zijn 50 zonen.
Toen zij ondanks hun verzet toch tot trouwen werden genoodzaakt, vermoordden alle Danaïden hun echtgenoten, behalve Hypermnestra, die haar man, Lygkeus, spaarde omdat zij echt van hem hield. Met dit paar begon het nieuwe koningsgeslacht van Argos, waarvan de bewoners voortaan "Danaoi" zouden heten.
De overige Danaïden moeten voor straf ten eeuwigen dage in de Onderwereld een bodemloos vat volscheppen ( "het vat der Danaïden vullen").

4 opmerkingen:

Rodin zei

"Man's naked form belongs to no particular moment in history; it is eternal, and can be looked upon with joy by the people of all ages."

Gerrit Achterberg zei

DANAÏDE

(Rodin)

"Welvende vrouw uit steen gehouwen,
wij hebben om u berouw,
nog vóór wij iets bedreven.
Gij zijt in onze ziel de vouw,
waar nimmer is gelezen.
Een ongeopend land met dauw,
waarin herten staan te vrezen."

debo zei

Rilke was secretaris bij Auguste Rodin, die tegelijkertijd een idealistische vaderfiguur voor hem was. Kort nadat Rilkes echte vader gestorven was brak Rodin in mei 1906 de dienstbetrekking abrupt af. Voor de evolutie van Rilke als dichter is de samenwerking met Rodin van belang gebleken. Rodin wees hem op het belang van het observeren in de kunst. Dit leidde ertoe dat Rilke zijn poëtische opvattingen veranderde.

debo zei

Rodins meest grandioze werk, “De poort van de hel”, is zowel geïnspireerd op L'inferno van Dante als het Laatste oordeel van Michelangelo, die waarschijnlijk op zijn beurt bij Dante te rade is gegaan. In De poort van de hel werd “de Denker” de centrale figuur. Voor Adam en Eva en De drie schaduwen die de poort bekronen, liet Rodin opnieuw de geest van zijn grote meester over zich vaardig worden. En wie was zijn grote inspiratiebron toen hij de illustraties maakte voor een bloemlezing van “Les fleurs du mal” van Charles Baudelaire?.... Michelangelo!