donderdag 15 oktober 2009

Hercules


Giambologna: "Hercules en Nessus"

Op weg naar Trachis helpt de centaur Nessus, Hercules, zijn vrouw Deianeira en kind de rivier Euenos over. Nessus maakt misbruik van de situatie en rand Deianeira aan, waarna Nessus door Hercules wordt gedood. Later zal Hercules sterven door het dragen van een in bloed van Nessus gedoopt hemd.

3 opmerkingen:

Zeno zei

Een worsteling op leven en dood: Hercules heft zijn knots om zijn tegenstander Nessus de schedel in te slaan. Nessus is half paard, half mens: een Centaur.
Centaurs komen al voor in de Griekse mythologie. Ze spelen in de meeste verhalen geen fraaie rol: het zijn barbaarse wilden.
Hij verweert zich wanhopig, maar tevergeefs: hij is al door zijn voorbenen gezakt. De held heeft hem bij de keel en drukt hem genadeloos de strot dicht. Met vertrokken gezicht hapt de centaur naar adem. Zijn bovenlichaam ver naar achteren gebogen. Hier is het beslissende moment afgebeeld in een strijd op leven en dood. De beeldhouwer Giambologna, maker van dit beeld, koos voor drama, actie, beweging. Kronkelende, draaiende lichamen drukken pijn, woede en agressie uit.

debo zei

Giambologna was maniërist. Maniërisme betekent stijl in de zin van gratie en elegantie. In die laatste betekenis komt maniera enigszins in de buurt van sprezzatura (moeiteloze spontaneïteit, nonchalance, gemak) van Castiglione, zoals geïntroduceerd in zijn bekende handleiding voor het hofleven De Hoveling (Il libro del Cortegiano)

debo zei

"Hercules", Opera van Händel:
De handeling is geconcentreerd op de laatste dag van Hercules' leven. Zijn vrouw Dejanira wordt verteerd door jaloezie wanneer Hercules aan het hof terugkeert met als oorlogsbuit de jonge en beeldschone prinses Iole. In de hoop Hercules aan zich te binden, geeft Dejanira haar man een betoverde mantel. Deze blijkt echter vergiftigd met het bloed van de door Hercules vermoorde Nessus, de eerste minnaar van Dejanira. De onoverwinnelijke Hercules sterft, de jaloezie van zijn vrouw vervloekend. Wanneer zij beseft dat Hercules door haar toedoen is gestorven, wordt zij waanzinnig. Iole en Hercules' zoon trouwen op bevel van Jupiter en nemen plaats op de troon.