vrijdag 23 oktober 2009

dief


Alberto Giacometti: (vriend van Genet): portret van Jean Genet

“The Jean Genie” werd gecomponeerd en opgenomen in New York City, waar David Bowie rondhing op de set van de film “Bad” van Andy Warhol.
De titel blijkt een woordspeling te zijn op de naam van de franse auteur Jean Genet.

5 opmerkingen:

debo zei

Op zijn tiende werd deze veroordeeld voor diefstal en belandde hij in een jeugdgevangenis. Hij was onschuldig, maar omdat de wereld hem desondanks tot dief had verklaard, besloot hij deze reputatie na te leven. “Ik verwierp de wereld die mij verworpen had,” schreef Genet later.
Op 19-jarige leeftijd ontsnapte Jean Genet uit de gevangenis. Hij sloot zich aan bij het Frans Vreemdelingenlegioen.

debo zei

Vanaf 1942 schreef Jean Genet autobiografische boeken waarin de bourgeoisie belachelijk wordt gemaakt en de pracht van diefstal en homoseksualiteit wordt gevierd.
Hij schreef: “Notre Dame des Fleurs” , “Querelle de Brest” - dat verfilmd werd door Fassbinder in 1982. Al deze boeken spelen zich af in een wereld van homoseksuele 'outlaws'. In 1947 voltooide hij het autobiografische “Dagboek van de dief”.

debo zei

Een beschrijving van het leven van Genet is terug te vinden in Sartre’s existentiële psychoanalyse: “De heilige Genet”, de periode van de wording van de dief en later de schrijver. Het boek bestaat uit twee delen. Het deel van de schooier en het deel van de schrijver. Hierbij is opvallend dat de overgangsjaren en het worden van de schrijver behoren bij het eerste deel. In dat deel is er ook veel aandacht voor hoe en wat Genet ‘kiest’, terwijl het tweede deel zich meer uitspreekt over de uiting van zijn ‘keuze’, namelijk in zijn geschreven werk: literatuur, gedichten en toneelstukken komen daar aan bod met analyses die zich laten voegen bij de psychoanalyse die Sartre toepast op Genet.

Patti Smith zei

“In the '50s it was said that those who aspired to be Beat read Kerouac, but that the real Beats read Genet. Genet, the superior bum of art, seduced their imaginations with his purity and corruption, and tore apart literary convention with work that ennobled every marginal being. The Beats passed around a smuggled translation of the forbidden Miracle of the Rose and declared Genet their pulp poet. His exquisite beauty, his affirmation of betrayal, crime, and homosexuality filled the guts of Ginsberg, Burroughs, and Kerouac. It helped spawn (voortbrengen) Jackson Pollock, John Coltrane, and eventually rock 'n' roll.”

de Joker zei

Van Genet is bekend dat hij resoluut alle overgeleverde ideeën verwierp alsook het morele systeem waartoe ze behoorden net als eerder het geval was bij zijn voorganger Rimbaud.