donderdag 20 augustus 2009

Aphrodite


De allerlaatste Markies: Franz von Bayros


Als briljant tekenaar hield von Bayros de kaars van het decadentisme brandende, meer dan een kwart eeuw na de dood van Aubrey Beardsley. Zijn werk is ongetwijfeld een cocktail van rococo verfijning, Beardsley-achtige techniek en spitsvondige decadente erotiek. Hij werd gedwongen om van de ene Europese stad naar de andere te verhuizen wanneer weer één van z’n werken werd verboden door de autoriteiten.

1 opmerking:

debo zei

Franz von Bayros stamde uit een oude adellijke familie, die met Karel VI Spanje had verlaten, om zich in Oostenrijk te vestigen. Zijn voorvaderen waren nagenoeg allen officieren in dienst van de Habsburgers. Bayros’vader, Otto von Bayros, verliet echter al vroeg de dienst, om een carrière te maken bij de Oostenrijkse spoorwegen.