vrijdag 19 juni 2009

Pausin


Er bestaat een legende over een vrouw die paus werd en op de openbare weg een kind baarde, deze legende berust echter wel op een historisch feit.

3 opmerkingen:

debo zei

Een vrouwelijke paus zegt de schrijver Rhoidis, die er een roman over schreef, is niets ongewoons in een tijd waarin ketters, echtbrekers, atheïsten en bloedschenders op de troon van Petrus zaten.

debo zei

Sedert Johanna bevond zich gedurende lange tijd een stoel in het Vaticaan, met een gat in de zitting. Men vertelt erover: “De paus wordt gezet op een zetel met doorboorde zitting zodat men zich door aanraking van zijn geslacht kan overtuigen. Na het examen riep men: Onze heer is een man!” Eenvoudiger was de uitroep van de romeinen, die enkel zeiden: “habet”(hij hep).
Deze ceremonie werd na bespotting door de ketters afgeschaft.

debo zei

De roman van Emmanuel Rhoídis, “Pausin Johanna“, werd in het Nederlands vertaald door Gerrit Komrij, in het Engels door Lawrence Durrell en in het Frans door Alfred Jarry.