maandag 11 mei 2009

horizontaal-verticaal


L40: Gerrit Rietveld

De hanglamp heeft drie buislampen, met aan weerszijden houten klosjes die met de electriciteitsdraden aan een vierkante dekplaat worden opgehangen. Bij het exemplaar in het Rietveld Schroderhuis ontbrak aanvankelijk de dekplaat. De open structuur en de zelfstandigheid van de verticaal en horizontaal hangende lampen geven een vergelijkbare ruimtelijke compositie als het lattenmeubilair.

4 opmerkingen:

debo zei

Door z’n vorm heeft de lamp meer te maken met de ruimte waarin hij hangt (evenwijdige aan wanden, plafond en vloer) dan met de functie: licht geven.

Gerrit Rietveld zei

"De eendagsvlieg moet een vermoeden van eeuwigheid hebben, want elk stelsel heeft z'n eigen volledigheid, waarbuiten een eindeloos."

Rietveld zei

"Het lijkt me goed te bedenken dat al onze daden slechts als begeleidende verschijnselen kunnen zijn van een buiten ons stelsel vallend eeuwig gebeuren. We behoeven dan nooit trots te zijn op het zogenaamde goede dat we denken of doen en ook geen angst of zorg te hebben dat we in staat zijn iets te bederven."

Gerrit zei

"Elke ware schepping ( of ze in de vorm van een uitvinding, gebouw, schilderij, dans of muziek verschijnt) verandert het inzicht, de eisen en de behoeften van de tijd en komt in botsing met nog heersende eisen en behoeften uit vorige perioden. Een schepping moet dus de plaats veroveren in plaats van te beantwoorden aan de geldende eisen en de noodzakelijkheid."