woensdag 11 februari 2009

La porte etroiteToen André Gide eens werd gevraagd wie de grootste Franse dichter van de negentiende eeuw was geweest, antwoordde hij: “Victor Hugo, hélas!” Dat “helaas” is beroemd geworden en terecht. Het is nog altijd navoelbaar. Gide had natuurlijk graag een andere, meer verrassende naam genoemd, waaruit een meer persoonlijke keuze had gesproken. Maar nee, de meest voor de hand liggende bleek ook de onontkoombare.
Een Frans kunstenaar maakte foto's van verroeste stukken staal die als titel: “La porte etroite” (De enge poort) kregen. “De enge poort” is een werk dat Andre Gide zelf schreef.

3 opmerkingen:

Andre Gide zei

“Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelve vinden”

Roodhaar zei

Road to Nowhere...

Every day is a winding Road...

Stairway to Heaven...

Highway to Hell...

debo zei

Ook: "On the road".